Actualities

Mimořádná fakturace

Využijte možnost mimořádné fakturace vodného a stočného

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. si dovolují oznámit svým odběratelům, že s účinností od 1. ledna 2024 dojde na území města Brna k následujícím úpravám tarifu vodného a stočného:

27 December 2023